Tagged in

tép aura blue

tép aura blue nằm trong những loài tép cảnh thủy sinh được yêu thích nhất. Tép xanh dương Aura Blue lên màu đẹp hay không cũng tùy thuộc vào cách chăm sóc của chủ nuôi. Và thực đơn, chế độ ăn uống của tép.