Tagged in

tập tính sinh sản ốc nerita

tập tính sinh sản ốc nerita đẻ trứng trên gỗ lũa, đá hay các loại cây thủy sinh trong bể. Khi quan sát kỹ, bạn sẽ thấy có những đốm trắng nhỏ trên thành bể, trên đá, gỗ lũa hay trên các nhánh cây thủy sinh… Đó chính là trứng của ốc Nerita.