Tagged in

tảo cầu nhật bản

tảo cầu nhật bản cấu tạo của tảo cầu nhật bản là từ các sợi rong biển nhỏ ghép lại mà thành. Chúng không hề có nhân nhưng lại có khả năng phát triển theo thời gian. Hằng năm có thể phát triển thêm khoảng 5mm.