Tagged in

tại sao cá betta không chịu ăn

tại sao cá betta không chịu ăn không hiểu vì sao cá betta bỗng nhiên bỏ ăn, cá không chịu ăn. Thậm chí nuốt thức ăn vào miệng rồi lại nhả ra ngay. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc này. Điều cần thiết nhất cần làm là anh em nên sớm phát hiện bệnh ở cá. Và tìm cách khắc phục cho chú cá cưng.