Tagged in

sứ lọc lỗ

sứ lọc lỗ là một loại vật liệu được rất nhiều các anh em yêu thích. Tác dụng như tăng cường trao đổi chất cho cá, loại bỏ độc tố trong nước, loại bỏ kim loại nhẹ. Đồng thời, còn giúp bổ sung khoáng chất và ngăn ngừa sự phát triển của tảo hay các vi khuẩn có hại.