Tagged in

Spade tail

Spade tail là dòng cá betta khá hiếm gặp. Điểm nhận dạng của chúng là có một chóp đuôi, rất gọn gàng khi khép lại. Đây là một trong những dòng cá betta đẹp và quý hiếm nhất trên thế giới.