Tagged in

southern bluefin tuna

southern bluefin tuna là cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương. Tốc độ bơi lội của chúng thì phải nói là có thể lên đến 1.200 m . Một em trưởng thành thường nặng 136 kg, chiều dài 2,1 m Và có thể bán được giá đến 36 tỷ đồng.