Tagged in

sinh vật phù du

sinh vật phù du bờ biển phát sáng với những đợt sóng màu xanh dạ quang. Nguyên do là nhờ hàng triệu sinh vật phù du sống trôi nổi trên mặt nước. Đây là hiện tượng phát quang sinh học. Xảy ra ở một vài nhóm động vật không xương sống, có xương sống, nấm, vi sinh vật… Đặc biệt là ở các sinh vật biển và côn trùng.