Tagged in

sewellia lineolata

sewellia lineolata là tên khoa học của Cá Tỳ Bà Bướm. Dòng cá này có xuất xứ từ Việt Nam và Lào. Cụ thể hơn ở Việt Nam, chúng được tìm thấy tại các tỉnh Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định.