Tagged in

sahyadria denisonii

sahyadria denisonii là tên khoa học của loài Cá hồng mi Ấn Độ hay cá tên lửa. Loài cá này có nguồn gốc xuất xứ từ đất nước Ấn Độ. Đặc biệt, chúng thường được tìm thấy ở bang Karnataka và bang Kerala, tại các dòng chảy nhanh của sông và suối của miền nam Ấn Độ.