Tagged in

rùa sao ấn độ

rùa sao ấn độ là một trong những loại rùa cảnh đẹp. Có giá trên dưới 2 triệu đồng/em. Thức ăn chủ yếu của các em này là cỏ, lá cây, các loại rau củ cắt nhỏ.