Tagged in

rùa hermann

rùa hermann có nguồn gốc từ các khu vực phía bắc của biển Địa Trung Hải. Tại Việt Nam, chúng thường được nhập từ các nước khác về với giá vài triệu đồng/em tùy kích thước lớn nhỏ.