Tagged in

rùa cổ gập sideneck

rùa cổ gập sideneck được tìm thấy ở các khu vực miền nam Brazil qua Uruguay và trung tâm Argentina. Loài này cực kỳ dễ nuôi nhưng số lượng nhập về chỉ vài trăm con/năm.