Tagged in

rùa chân đỏ red foot

rùa chân đỏ red foot có tên tiếng Anh là Red Foot Tortoise. Nguồn gốc từ miền bắc Nam Mỹ. Sau khi nhập về Việt Nam thì được các bạn trẻ yêu thích. Khi trưởng thành, chúng có thể đạt đến kích thước 40cm.