Tagged in

Rosetail betta

Rosetail betta tương tự như dòng betta haftmoon nhưng sở hữu các nhánh đuôi lớn hơn. Đặc sắc nhất ở dòng này là chiếc đuôi rộng hơn 180 độ. Đuôi giống như cánh hoa hồng nên được gọi là rosetail betta.