Tagged in

rong thủy sinh

rong thủy sinh là những loại thực vật cần rất ít chất dinh dưỡng. Nếu bạn trồng chúng dưới lớp đất nền thì chúng sẽ phát triển tốt và nhanh chóng hơn. Thế nhưng, chỉ với hàm lượng một số chất có sẵn trong nước, rong thủy sinh vẫn có thể sống tốt và khỏe mạnh.