Tagged in

rong la hán

rong la hán rất được các anh em yêu thích. Loại rong thủy sinh này có thân cứng, mọc thẳng đứng, dùng làm cây trang trí trong hồ thủy sinh là bao đẹp bao lung linh.