Tagged in

rong la hán xanh

rong la hán xanh là loại thực vật cần rất ít chất dinh dưỡng. Trong điều kiện không có đất hoặc chủ nhân không có nhu cầu trồng với đất nền. Thì chỉ với hàm lượng một số chất có sẵn trong nước, rong la hán xanh vẫn sống tốt và khỏe mạnh.