Tagged in

rong đuôi chồn

rong đuôi chồn mang lại giá trị thẩm mỹ cao. Khi kết hợp trồng trong bể thủy sinh sẽ tạo nên bức tranh thiên nhiên sinh động. Rong đuôi chồn vừa là nơi ẩn nấp, thức ăn cho cá, vừa là nơi để tụ nó sinh sản.