Tagged in

redline bard

redline bard là cá hồng mi Ấn Độ. Phần thân cá cực kỳ óng ánh với một sọc đỏ từ miệng đến nửa thân sau. Và còn có một sọc đen chạy dọc thân. Lưu ý là cá đực thường có màu sắc đậm và nổi bật hơn cá cái.