Tagged in

quang trung nuôi cá dĩa

quang trung nuôi cá dĩa mỗi nghệ sĩ Việt đều có những sở thích riêng. Quang Trung nuôi dĩa trong bể thủy sinh cực đẹp. Cũng không quá khi nói cá dĩa là “nhất đại mỹ ngư”. Hay nhiều anh em dân chơi khác gọi cá dĩa là “ngũ sắc thần tiên”.