Tagged in

quang trung nuôi cá đĩa

quang trung nuôi cá đĩa gia đình anh đã chuyển bể nước mặn thành bể cá thủy sinh. Và đặc biệt nuôi các em cá đĩa xinh đẹp. Ngoài ra còncó một đàn cá nhỏ. Tạo thêm phần sinh động cho bể cá dĩa đẹp.