Tagged in

quái vật vùng amazon

quái vật vùng amazon là biệt danh của cá hải tượng hay còn gọi hải tượng long. Dù là quái vật nhưng vẫn có các đại gia sẵn sàng vung tiền để đem quái vật này về nuôi trong nhà.