Tagged in

purple dartfish

purple dartfish là tên của cá Bống Cờ Lửa. Kích thước cơ bản như: nhỏ từ 2,5 đến 3,8cm. Kích thước trung bình từ 3,8 đến 5cm và lớn từ 5 đến 7,5cm. Nhìn chung loài cá này có kích thước nhỏ, rất thích hợp để nuôi trong các bể cá san hô.