Tagged in

puntius tetrazona

puntius tetrazona là cá Xê can có thân hình nhỏ nhắn, hình ovan, chiều dài từ 4-10cm. Màu sắc thường gặp nhất ở loài cá này là màu vàng nâu, đen hay xanh… Cá tứ vân có tập tính sống theo bầy đàn. Do đó, chúng thường ỷ đông bắt nạt các loài cá nhỏ hơn.