Tagged in

protopterus aethiopicus

protopterus aethiopicus là tên của loài cá Phổi Cẩm Thạch. Thuộc họ Protopteridae. Đây là loài động vật có xương sống và có bộ gen lớn nhất. Hiện nay loài này không còn nhiều. Chủ yếu được tìm thấy ở châu Phi, Nam Mỹ và Australia.