Tagged in

phong thủy cá cảnh

phong thủy cá cảnh việc nuôi cá cảnh theo phong thủy đều có tác dụng thúc đẩy vận khí tốt của anh em chủ nhân nuôi cá. Đặt một bể cá trong phòng khách cũng giúp anh em nâng cao vận thế và tăng cường tài lộc.