Tagged in

phòng bệnh cho cá trạng nguyên

phòng bệnh cho cá trạng nguyên. Anh em cần thay nước thường xuyên với khoảng 1/3 nước trong hồ. Giữ nhiệt độ ở mức phù hợp, ổn định, không thay đổi nhiệt độ đột ngột. Lưu ý khi vệ sinh hồ, thay nước, cần nhẹ nhàng khi thả hay bắt cá vì chỉ cần một vết trầy xước nhỏ cũng làm cá nhiễm trùng lây bệnh.