Tagged in

phòng bệnh cho cá hà mỹ nhân

phòng bệnh cho cá hà mỹ nhân. Nước trong hồ cần đáp ứng các yêu cầu về chỉ số. Hạn chế sự tăng giảm nhiệt độ, thay đổi môi trường đột ngột. Giữ bể sạch sẽ, không để thức ăn thừa, chất thải của cá trong nước nhiều và quá lâu.