Tagged in

phân biệt tép đực và tép cái

phân biệt tép đực và tép cái bằng cách dựa vào hình dáng và màu sắc của tép. Tép đực sẽ có người thon và ốm. Nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy đa phần tép đực sẽ có màu nhạt và không đẹp bằng màu ở tép cái.