Tagged in

phân biệt cá vàng hạc đỉnh hồng trống mái

phân biệt cá vàng hạc đỉnh hồng trống mái. Một dấu hiệu nhận biết các cô nàng cá hạc đỉnh hồng mái là có vây hậu môn dày hơn cá trống. Thân hình cá cái khá mập mạp và tròn trĩnh hơn các chú cá trống.