Tagged in

phân biệt cá thần tiên trống mái

phân biệt cá thần tiên trống mái cá Thần Tiên trống đa phần đều có tốc độ tăng trưởng và phát triển nhanh hơn cá Thần Tiên mái. Thí dụ anh em nuôi vài em cá Thần Tiên thì những chú cá trống sẽ có phần to lớn và mạnh mẽ hơn các em cá mái.