Tagged in

phân biệt cá tai tượng đực và cái

phân biệt cá tai tượng đực và cái thực ra, đây không phải là việc làm dễ dàng cho các anh em đang chơi cá Tai Tượng. Tuy nhiên, vẫn có một số dấu hiệu giúp anh em phân biệt cá Tai Tượng đực và cái. Chia sẻ với anh em cách phân biệt cá Tai Tượng đực và cái.