Tagged in

phân biệt cá ranchu đực và cái

phân biệt cá ranchu đực và cái. Ngoài ra, hậu môn ở cá Ranchu mái có hình dáng tròn hơn so với cá trống. Đến mùa sinh sản, bộ phận này cũng hơi nhô lên.