Tagged in

phân biệt cá kiếm đực cái

phân biệt cá kiếm đực cái. Thường thì một em cá cái sẽ hoàn thiện các cơ quan sinh dục và phát dục sau khoảng 8-12 tháng. Cá cái mang thai trong khoảng từ 24 đến 30 ngày, mất khoảng 4 tuần để mang thai. Cá cái cũng có thể đẻ từ 20 đến 200 con.