Tagged in

phân biệt cá hồng két trống và mái

phân biệt cá hồng két trống và mái. Bộ phận sinh sản của cá Hồng Két mái có hình dáng trông giống như một chiếc vòi nhỏ bên dưới bụng. Trong giai đoạn sinh sản, bộ phận này có kích thước dài hơn, to hơn và tròn hơn hẳn so với cá Hồng Két trống.