Tagged in

phân biệt cá diếc anh đào đực cái

phân biệt cá diếc anh đào đực cái. Anh em quan sát kỹ các chú cá đực sẽ có màu đỏ thắm khi trưởng thành. Còn các cô nàng cá hồng đào cái sẽ có màu nhạt hơn. Đồng thời, có thêm một vân đen từ mắt chạy dọc đến đuôi.