Tagged in

phân biệt cá 7 màu đực và cái

phân biệt cá 7 màu đực và cái. Ở cá bảy màu cái, màu sắc trên cơ thể thường có ít màu hơn. Thậm chí có những em cá cái còn không có màu hoặc màu sắc không rõ ràng. Vây và đuôi ở cá bảy màu cái thường mờ nhạt và không nổi bật như cá bảy màu đực.