Tagged in

oranda kirin

oranda kirin anh Huệ thử sức với dòng cá Oranda Kirin. Anh rất tâm huyết và cực kỳ may mắn vì tạo ra được dòng cá này cùng lúc với Thái Lan. Tỷ lệ cá đạt chuẩn có khi còn cao hơn cả bên Thái Lan.