Tagged in

ốc táo tím sinh sản

ốc táo tím sinh sản thường đẻ với số lượng trứng lớn. Trứng của ốc táo có màu hồng nhạt hay trắng nhạt. Bề mặt trứng bị vôi hóa do ảnh hưởng của không khí và ốc con trở nên cứng cáp và an toàn.