Tagged in

ốc táo đỏ

ốc táo đỏ làm nhiệm vụ dọn sạch bể. Vẻ ngoài có khi lại còn nổi trội hơn. Điểm cộng và cũng là điểm trừ của ốc táo đỏ: Chúng là loài lưỡng tính nên có thể sẽ sinh sản rất nhanh trong bể cá nhà bạn. Thế nên, anh em cần xem xét thật kỹ trước khi rước em ấy về nuôi nhé.