Tagged in

ốc táo đỏ ăn gì

ốc táo đỏ ăn gì? Ốc táo đỏ còn ăn được các món rau được chủ nhân làm sạch và đã nấu chín. Chẳng hạn như rau diếp, dưa chuột, bí hay bí ngô… Hoặc giun, trùn chỉ…