Tagged in

ốc sát thủ

ốc sát thủ di chuyển khá nhanh trên các mặt nền, từ nền sỏi, đá, cây, lá và bám cả trên mặt kính. Đôi khi chúng còn chui xuống nền để tìm thức ăn. Với tốc độ duy chuyển khá nhanh nên ốc sát thủ Helena có thể săn đuổi mấy con ốc khác.