Tagged in

ốc nerita gai

ốc nerita gai ốc Nerita bình thường đã có vẻ ngoài rất độc đáo rồi. Loại ốc Nerita gai này còn độc lạ hơn nữa. Bởi chúng có vài chiếc gai nhỏ trên vỏ ốc nữa. Anh em nào mê cái lạ thì hãy chọn em ấy về đội của mình.