Tagged in

ốc nerita con

ốc nerita con có lớp vỏ bên ngoài khá cứng. Nên đến mấy chú cá tinh nghịch hay tép cảnh cũng chẳng ăn được trứng của tụi nó đâu. Ốc Nerita có khả năng sinh sản vô tội vạ. Có thể nói là quá nhanh quá nguy hiểm luôn đó.