Tagged in

ốc helena

ốc helena có hình dáng bên ngoài theo vỏ xoắn trông giống như hình loa kèn. Nhưng có thêm các sọc màu vàng và màu nâu xen kẽ. Khi trưởng thành, chúng có thể đạt kích thước 2cm.