Tagged in

ốc gai xương rồng

ốc gai xương rồng có vẻ ngoài sần sùi, nhiều gai nhọn bên ngoài thân. Tuy nhiên, bên trong lại là phần thịt mềm. Đem nướng cùng sa tế, chấm cùng muối tiêu chanh ớt, muốn chảy nước miếng.