Tagged in

ốc cảnh đẹp dễ nuôi

ốc cảnh đẹp dễ nuôi là các em ốc táo. Chúng cực kỳ dễ nuôi, thường bò quanh hồ và tìm kiếm thức ăn cả ngày. Sở thích của chúng là thường bám vào thành kính, đá, lá cây hay thả trôi trên mặt nước.