Tagged in

ốc bù chằn

ốc bù chằn hay ốc mượn hồn khá lạ với một số người. Nhưng bên trong lại chứa đựng mùi vị thơm nức mũi, những chiếc càng đỏ béo ngậy, bụng đầy gạch… Lại chứa nhiều dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe.