Tagged in

ốc bàn tay

ốc bàn tay có hình dáng giống như 5 ngón trên bàn tay vậy. Đậm đà các món chế biến từ ốc bàn tay. Chẳng hạn như ốc bàn tay hấp sả, ốc bàn tay nướng mọi, ốc bàn tay nướng mỡ hành… Các món này anh em ăn một lần là ghiền.